tr_TR
en
off
Mobile View
Desktop View


       > Kültürel Detaylar 
        > Turizm Aktiviteleri 
          > Gezilecek Yerler 
           
>  Fotoğraf Albümü 
              >  Adıyaman Tanıtım Filmi 

                          >Nemrut Dağı

                 > Menzil köyü

                  > Tarihçe

Kare Kare Adıyaman

PreviousNext
PreviousNext

Sample Picture 1

menzil
2484

Adıyaman Menzil Cemaati Tarihi ve bilinmesi gerekenler

Ehli beytin limanı Menzil... Günümüz zaman-ı ahirde ki, Ehl-i Beyt güllerinin ve zamanın gönül sultanı, Peygamber varisi Gavsı Sani Hazretlerinin yaşadığı Adıyaman Kahta ilçesi Menzil köyü... Sultan Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin diyarı, ehli beyt diyarı, aşıklar şehri...

Hadis-i Şerifte buyuruluyor; "Ehl-i Beyt, Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur." [Ahmed B. Habel, El-Müsned,3/157; Hakim, El-Müstedrek, 3/151]

“Ehl-i Beytim yeryüzündekiler için bir emniyettir. Onlar gidince, yeryüzündekilerin sonu gelir; kıyamet kopar.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, no: 318, el-Evsat, IV, 204.)

İmam Şafiî (rah.) bir sözünde Ehl-i Beyt sevgisinin farz olduğunu şöyle dile getirir:

“Ey Resûlulllah’ın Ehl-i Beyti! Sizi sevmek bize farzdır. Allah indirdiği Kur’an’da böyle emretmiştir. Size salât okumadan namaz kılanın namazının kabul olmaması, sizin için en büyük bir övünç kaynağıdır ve bu size kâfidir.” (Muhammed Afif ez-Za’bî, Divânu’ş-Şâfii, 72)

Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurmuştur ki:

“Sizin en hayırlınız, benden sonra Ehl-i beytime karşı en hayırlı davranan kimselerdir” (Hâkim. Müstedrek, III, 311; Ebû Ya’lâ, Müsned, No:5924)

Gavs-ı Sani hazretleri güneş gibi parlıyor hergün orda, ey aşık ne bekliyorsun, maşuka kavuşmak için, zahirden bekleme birşey, aşk muhabbetin hanesi kalbtir...

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin, Seyyidlik soy seceresi:

Hz. MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

SEYYİD İMAM HÜSEYİN (RA)

SEYYİD İMAM ALİ ZEYNELABİDİN (KS)

SEYYİD ŞERAFEDDİN (KS)

S. MUHAMMED EL-MAĞFUR EBU FİRAS (KS)

SEYYİD MACEDDİN (KS)

SEYYİD EBU FİRAS (KS)

SEYYİD TACEDDİN (KS)

SEYYİD MUHAMMED (KS)

SEYYİD FELLAH (KS)

SEYYİD EBU FİRAS (KS)

SEYYİD KEMALEDDİN (KS)

SEYYİD KASIM (KS)

SEYYİD CAFER (KS)

SEYYİD İDRİS (KS)

SEYYİD KASIM (KS)

SEYYİD TACEDDİN (KS)

SEYYİD ALİ (KS)

SEYYİD MAHMUD (KS)

SEYYİD HASAN (KS)

SEYYİD HALİL (KS)

SEYYİD ALİ (KS)

SEYYİD SAİD EBUL-HAYR (KS)

SEYYİD HACE EBU TAHİR (KS)

ŞEYH SEYYİD KAL (KS)

SEYYİD TAHİR (KS)

SEYYİD MARUF (KS)

SEYYİD MUHAMMED (KS) [Şeyh Muhammed Diyaüddin ks. Hazretlerinin Halifesi]

SEYYİD ABDULHAKİM (KS)

GAVS-I SANİ SEYYİD ABDULBAKİ (KS)


Menzil Cemaati , Nakşibendiye'ye bağlı olup Türkiye'deki cemaatler arasında en fazla mensubu olandır. Menzil Cemâati "Seyyid Muhammed Raşit Erol" (1929-1996) tarafından kurulmuştur. Bugün önderleri Gavs- Sani Seyyid Abdülbaki (K.S.A) Erol'dur. Adıyaman merkezli olup cemaat Ankara ve İstanbul'da da mevcuttur. Ekonomik gücü, mensuplarının işlettiği firmalardan kaynaklanmaktadır.
Türkiye'deki diğer cemaatler gibi Menzil Cemaati de Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalif değildir. İki ana kola ayrılır:
Adıyaman kolu 
Ankara kolu


Ana maddeler: Nakşibendîlik, Abdulhalik-ıl Güjdevani, Şah-ı Nakşibendi, ve Nakşibendi tarikatı düsturları
"Menzil Tarikâtı" denilen aslında Nakşibendi yoludur. (Tarikât yol demektir). Büyük Veli Şah-ı Nakşibendi'nin belirlediği usüllere göre eğitim gören talebelerin en büyük özelliği, sünnete sıkı bağlılık ve çokça Allahu tealayı zikretmeleridir. Tarih boyunca binlerce Büyük zat bu yola intisab etmiş ve İslam dinine büyük hizmetleri olmuştur. Daha detaylı bilgiler için Semerkand Yayınlarından Altın Silsile ve Reşahat adlı kitaplarada bakılabilir 
Nakşbendiyye'nin büyük önderi Şeyh Mehmet Zahid Kotku'nun ölümünden sonraki bir süreçte binlerce yıldır doğu ve g. doğu bölgesinde yaşayan ve Adıyaman merkezli Menzil'de kurulduğu için bu şekilde adlandırılan cemaat ön plana çıktı. Babası Nakşibendi büyüklerinden biri olarak olan ve soy olarak peygamber efendimiz (sav) bağlı olan Seyyit Abdulhakim El Hüseyni'den " el alarak" Seyyid Muhammed Raşit Erol, bu cemaati kurmuştur.

12 Eylûl siyâseti 
Ona her yerden çok ziyaretçi gelmesi üzerine 12 Eylül askeri yönetimi tarafından Gökçeada'ya sürüldü, fakat sağlık problemleri yüzünden Konsey kararı ile Ankara'ya yerleşip sonra da tekrar Menzil'e döndü.
12 Eylül'de idamla yargılandıktan sonra afla serbest kalan bazı eski ülkücülerin de cemaate katılmalarıyla Menzilciler Orta Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara ve hatta Trakya bölgesinde de daha etkili olmaya başladılar. Özellikle Alparslan Türkeş'e karşı bayrak açan Büyük Birlik Partisi lideri, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve eski Maraş Ülkü Ocakları Başkanı Ökkeş Kenger Şendiler gibi önemli siyâsî şahsiyetler, onun müridleriydiler. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu' nun menzilde yaptı ziyaretlerden birinin fotoğrafını görebilirsiniz.


Menzil Cemaati'ni diğer cemaatlerden ayıran özellikleri şunlardır:
Kurucusunun devlet yanlısı tutumundan dolayı etkisinin Güneydoğu'dan çıkıp tüm Türkiye'ye yayıldığı taraftarlarınca öne sürülmektedir.
Bilgi edinmenin erkekler gibi kadına da farz olduğunu ileri sürmesi.

Kadınlarla ilgili görüşleri 
Kadınların da bilgi edinmesine şart koşmasıyla ilgili görüşünden dolayı Türkiye'deki üniversitelerde başörtülü öğrenci sayısında artış kaydedilmiştir[kaynak belirtilmeli]. Erol'un 1982'de Afyon'da verdiği halka açık bir vaazda, "bir öğrenciyi yetiştirmek, yetmiş bin kişiyi sofu yapmaktan daha hayırlıdır. Cahilin sofisi de alimi de hüsrandadır" sözleri, tarikat için emir olarak algılanır[kaynak belirtilmeli]. Bu sözlerden sonra diğer Nakşibendi cemaatlerin hilafına kız çocuklarının lise ve yüksekokullarda okumalarına önem verildi[kaynak belirtilmeli].